V únoru 2005 vstoupila v platnost první podobná dohoda, Kjótský protokol o snížení emisí skleníkových plynů ve světě, který podle OSN ale svého cíle nedosáhl. USA ho podepsaly, ale odmítly jej ratifikovat s tím, že by poškodil jejich hospodářství, a protože se k závazku snižování emisí nepřipojila Čína. Právě Washington a Peking jsou přitom největšími znečišťovateli ovzduší na světě.

Prezident Barack Obama v roce 2013 v rámci příprav nové dohody řekl, že Spojené státy musejí mít národní plán na snížení znečištění oxidy uhlíku, připravit zemi na dopady klimatických změn a postavit se do čela celosvětového boje proti nim. Zaměřil se přitom na boj za omezení emisí oxidu uhličitého z elektráren, které v roce 2013 představovaly zhruba 40 procent celkového objemu emisí oxidu uhličitého v USA.