„Chávezi náš, jenž jsi na nebi, na zemi, v moři i v nás delegátech,“ přednášela „chávezovský otčenáš“ účastnice sjezdu María Estrella Uribeová pod velkým obrazem bývalého vůdce.

„Neuveď nás v pokušení kapitalismu, zbav nás zla oligarchie, jako je zločin nezákonného vývozu, protože naše je vlast, mír a život na věky věků, amen. Ať žije Chávez,“ pokračovala „modlitba“ v podání delegátky oděné v rudém tričku.

„Modlitba Páně pochází ze samotných rtů našeho Pána Ježíše Krista, a je tedy nedotknutelná. Tak jako by nikomu nebylo dovoleno měnit slova národní hymny k uctění nějaké osoby, je zakázáno měnit i modlitbu Páně,“ protestovala venezuelská katolická církev a varovala: „Ten, kdo recituje tuto novou a nesprávnou verzi modlitby Páně, se dopouští hříchu uctívání model.“

Chávezův nástupce Nicolás Maduro dal ovšem najevo, že církevnímu tlaku neustoupí. „Nová inkvizice se zjevila, aby zmasakrovala tuto prostou ženu,“ postavil se za Uribeovou.