Injekce metylprednisolonu pocházely z distribučního střediska New England Compounding Center (NECC) v Massachusetts, zatím ale není jasné, proč byly kontaminované.  AP ale ve čtvrtek upozornila, že NECC bylo už před osmi lety vyšetřováno kvůli údajně nedostatečným standardům při výrobě stejného druhu kortikosteroidů, které způsobily současné rozšíření meningitidy.

Podle listu Wall Street Journal šarže vadných injekcí, kterých je 50 000, prošla zkušebními testy v nezávislé laboratoři. Objem testované látky byl však malý a testy nebyly kompletní, kontaminaci neodhalily

Úřady v roce 2004 zvažovaly, že NECC na tři roky podmíněně odeberou licenci k prodeji zdravotnického vybavení. NECC se ale proti hrozícímu trestu ohradilo s tím, že je příliš tvrdý a že společnost hospodářsky zničí. Úřady nakonec vyšetřování zastavily, když společnost při dodatečné kontrole prokázala, že původní nedostatky odstranila.

Metylprednisolon je syntetický kortikosteroid, který se používá pro své imunosupresivní a protizánětlivé účinky při léčbě některých forem artritidy, kožních poruch, onemocnění krve, ledvin, očí, štítné žlázy, střev a astmatu. Chemicky je podobný hormonu produkovanému nadledvinkami.