Firma Pfizer stahuje z trhu tři druhy tablet včetně Lo/Ovralu-28 a Norgestrelu. Důvodem je „chyba balení“, v jejímž důsledku nejsou dávky dostačující. Podle firmy nehrozí žádná zdravotní rizika kromě rizika „nezamýšleného těhotenství“.

Ženy, které si již koupily tablety, jejichž výrobní čísla jsou uvedena na internetových stránkách firmy, je mají vrátit do lékáren.

Agenturní zprávy se nezmiňují o tom, jak dlouho byly tablety v prodeji a kolik balení bylo prodáno.