Spojené státy, které aktivně brání Íránu v produkci obohaceného paliva, ztratily podle serveru přehled o vojensky zneužitelném materiálu, který by stačil na výrobu stovek atomových bomb.

Přesuny strategické suroviny sice doprovázely smlouvy se zeměmi od Francie po Tchaj-wan, zavazující cílovou zemi k mírovému využití radioaktivního materiálu, nicméně systém dohledu pocházející z 50. let nedává jistotu, kde zásilky či jejich části skončily. Smlouvy Američanů nezaručují supervizi.

A když američtí inspektoři u přátelských zemí přece jen získají možnost kontroly stavu v jednotlivých jaderných zařízeních, zjistí, že se mezinárodně přijatá pravidla a bezpečnostní procedury dodržují podle oficiální zprávy vlády USA jen na 50 procent.

Úmluvy pro zajištění jaderných a radiologických materiálů a účinnou ochranu jaderných zařízení přitom předpokládají jak dodržování pravidel, tak i pravidelnou kontrolu a dohled. Úmluvy tak podle Mother Jones porušují nejen cílové země, ale i samotné Spojené státy.