Nejodvážnější a nejpopulárnější verze konspiračních teorií hovoří o tom, že za tragédií nestáli muslimští teroristé, nýbrž samotná americká vláda, která si tak otevřela cestu k ovládnutí Blízkého východu a jeho ropných ložisek.

Američané vyhlásili po 11. září válku proti teroru a ještě na podzim téhož roku zaútočili na Afghánistán. Zhruba po roce a půl provedli útok na Irák se záminkou, že země vlastní zbraně hromadného ničení.


Konspirační teorie se proto nejčastěji týkají domněnky, že newyorské mrakodrapy se nezřítily v důsledku nárazu letadel, nýbrž byly řízeně odpáleny. Svědci hovoří o silných výbuších, které údajně zaslechli ještě před tím, než se budovy začaly hroutit. Poukazují také na trosky a nejrůznější předměty, které ještě před zřícením začaly vylétávat z oken budovy, údajně vlivem silné exploze.

Útok na věže WTC v New Yorku 11. září 2001

FOTO: fotobanka Profimedia

Zastáncům konspiračních teorií nahrává také fakt, jak rychle po nárazu letadel se budovy s ocelovou konstrukcí zřítily. Způsobený požár podle nich netrval tak dlouho, aby mohl zcela poškodit ocelovou konstrukci a způsobit zřícení. Podle šetření amerického Národního institutu standardů a technologií ale letadla poškodila podpůrné sloupy a protipožární izolaci, což vedlo k pádu.

Video

Expirované video

Teroristický útok v New Yorku z 11. září 2001

Následný požár přiživilo asi 10 tisíc galonů (38 000 litrů) leteckého paliva, které se rozprsklo po budově. Teplota převyšující tisíc stupňů Celsia pak zapříčinila borcení jednotlivých podlaží a praskající obvodové sloupy způsobily zvuk připomínající explozi.

Vysoká hmotnost jednotlivých řítících se pater se postupným náporem znásobila, a způsobila tak tlak, který vymršťoval některé objekty z oken. Nepřítomnost výbušnin navíc potvrdilo i pozdější ohledání trosek. Nepodařilo se dokázat ani naříznutí opěrných sloupů, což se u řízených explozí běžně dělá. Obvykle se navíc výbuchy provádějí směrem nahoru, kdežto u dvojčat by to muselo být v opačném směru.

Američané pouze "přivřeli oči"

Záhada obestírá také přilehlou budovu známou jako WTC7. Ta se zřítila, třebaže do ní nezasáhlo žádné letadlo. Odpůrci oficiální verze proto tvrdí, že byla rovněž odpálena. Poukazují na rychlost, s jakou se sesunula k zemi, stejně jako na symetrický pohyb při pádu. Čím to, že se z přilehlých budov zřítila právě tato, v níž měly pronajaté prostory CIA, ministerstvo obrany nebo Úřad pro zvládání krizových situací?, táže se jedna z konspiračních teorií.

Zastánci teorie o řízené explozi dokonce po 11. září ohledávali trosky po mrakodrapu a přišli s tím, že testy z odebraných vzorků prachu dokázaly přítomnost výbušných látek. Ukázalo se však, že jde jen o stopové množství, které má původ v nátěru budovy.

Některé verze tvrdí, že Američané sami nezapříčinili pád budov, nýbrž pouze „přivřeli oči“ a nechali teroristy konat. Jak to, že technicky a vojensky vyspělá velmoc, jakou je USA, nebyla schopná zachytit ani jedno ze čtyř unesených letadel? Zastánci konspiračních teorií svádějí vinu na tehdejšího viceprezidenta Dicka Cheneyho, který údajně nařídil armádě, aby nezasahovala.

Podle oficiálních informací byla důvodem, proč armáda včas nezasáhla, neobvyklá povaha útoku a jeho překvapivost. Zařízení, která obvykle slouží k lokalizaci letadel, byla navíc údajně vypnutá.

Zastánci alternativních verzí poukazují také na letadlo, které narazilo do Pentagonu. Nezdá se jim, že by Boeing 757 zasáhl do sídla velitelství nejvyspělejší světové armády a ke všemu po sobě nezanechal žádné stopy. Podle nich mohlo jít spíše o raketu nebo bezpilotní letoun. A kvůli tomu, že úřady skutečně odklidily trosky brzy po náletu, se domnívají, že za manévrem stáli piloti cvičení Pentagonem, nikoli Al-Káidou.