Mohutný tok se podle vyjádření Valye Hamzy z brazilské Národní observatoře nachází kilometry pod dnem Amazonky. Naznačuje to výzkum teplotních rozdílů při 241 neaktivních ropných vrtech, které v oblasti v 70. a 80. letech zanechala brazilská státní společnost Petrobras.

Ze získaných údajů plyne, že čtyři kilometry pod Amazonkou se rovněž ze západu na východ pohybuje vodní masa, řekl Hamza, po němž tým výzkumníků podzemní řeku nazval. Amazonie tedy podle jeho slov má ve skutečnosti dva zavodňovací a odvodňovací systémy – Amazonku a její sestru v podzemí.

Hamza zdůraznil, že výzkum je teprve v počáteční fázi. Podrobnosti a případné definitivní potvrzení existence dvojčete Amazonky očekává do konce přespříštího roku.

Řeka Amazonka je vedle Nilu nejdelší řekou světa. Údaje o její délce se liší – pohybují se v rozmezí 6800 až 7060 kilometrů. Proto přetrvávají spory, zda má primát Nil či Amazonka. Množství vody v ní je ale zdaleka největší, dokonce větší než veškeré množství v sedmi největších řekách světa, nepočítají-li se dva její přítoky. Rovněž její povodí je největší na světě – zasahuje oblast o rozloze až sedmi miliónů čtverečních kilometrů.
Amazonka protíná čtyři jihoamerické státy – Peru, Ekvádor, Kolumbii a Brazílii. Vlévá se do Atlantiku.