Kódy většinou střeží blízký poradce prezidenta. Shelton tvrdí, že se ztráta udála „okolo roku 2000“. Kódy se kontrolovaly každý měsíc a tyto se navíc třikrát do roka měnily. Když jednou přišla kontrola, poradce tvrdil, že jsou v kompetenci prezidenta, ale ten teď nesmí být rušen, protože má důležitou schůzku.

Při kontrole následující měsíc se scénář opakoval a když příště došlo na výměnu kódů, poradce přiznal, že kódy před mnoha týdny zmizely kdovíkam.

Podle Sheltona prezident o ztrátě nic nevěděl.