Nákladní loď narazila do vrtu v mělkých pobřežních vodách nedaleko ostrova Grand Isle vzdáleném asi 100 kilometrů od New Orleans. Z poškozeného zařízení vytryskl gejzír ropy do výšky 30 metrů a na hladině se vytvořila ropná skvrna, uvedl guvernér státu Bobby Jindal.

Americká pobřežní stráž rychle obklopila vznikající skvrnu plovoucími zábranami a připravuje se na rychlé uzavření vrtu. Poté by měly speciální lodě sesbírat surovinu z hladiny. Kolik ropy se do moře dostalo, se zatím úřadům nepodařilo určit.

Rychlou reakci na nový únik ropy a obklopení skvrny nornými stěnami v délce 1,8 kilometru umožnilo zejména to, že v oblasti je už teď rozmístěna řada lodí pobřežní stráže s plovoucími zábranami a s vybavením pro likvidaci podobných havárií.

Plavidla zde jsou rozmístěna kvůli ekologické katastrofě, kterou způsobil výbuch těžební plošiny na konci dubna, po němž do moře téměř tři měsíce vytékala ropa.