„Náboženství hrálo negativní roli v americké zahraniční politice v minulosti, zejména ve vztazích s muslimským světem," zmiňuje vědoucí týmu Thomas Wright.

Zmiňuje především americký boj proti islámskému terorismu, který je mnohdy vnímán jako boj proti samotnému islámu. „Výzvou, která před námi leží, je marginalizovat náboženské extremisty, nikoliv víru,“ doporučuje zpráva a upozorňuje, že jde o citlivé téma. „Dobře organizované a bohatě financované extrémistické skupiny také používají náboženství, aby prohloubily existující falešné kulturní a politické propasti a obhájily militantnost a terorismus.“

Například radikálové z Al-Káidy často využívají zažitého schématu, že teroristé vedou džihád proti americkým křižákům, a brání tak pravou víru.

Náboženství bude hrát v politice klíčovou roli

Zpráva také uvádí, že víra hraje zásadní roli v klíčových problémech současného světa, ať už je to válka v Afghánistánu, vzdělání, otázka lidských práv nebo ekologie.

V závěru upozorňuje, že úspěch americké diplomacie v příštích deseti letech „bude měřen schopností spojit se se stovkami miliónů lidí po celém světe, jejichž identita je definována náboženstvím“.

„Bez vážnějšího a promyšleného zapojení víry nevyužije americká zahraniční politika důležité možnosti,“ varuje zpráva a dodává, "je potřeba změnit přístup v pohledu na náboženství".

Upozorňuje, že nejde jen o zlepšení vztahů s muslimskou komunitou, o čemž už hovořil v Káhiře americký prezident Barack Obama, ale že „jde o to, aby se zapojení velkého množství náboženských komunit po celém světě stalo integrální součástí naší zahraniční politiky“.

Oddělení státu a církve musí být zachováno 

Zpráva podle CNN současně upozorňuje, že nová politika, kterou nastiňuje, není v rozporu s prvním dodatkem k ústavě. „Oddělení státu a církve je živé a musí být zastáváno v zahraniční i v domácí politice,“ tvrdí Wright. Zastávání tohoto názoru ale může komplikovat vztah s teokraciemi nebo se zeměmi, kde je určitá víra uzákoněna jako státní.

Na zprávě, kterou obdržel Bílý dům tento týden, se podílelo 32 odborníků včetně bývalých vládních úředníků, náboženských vůdců, předsedů mezinárodních organizací a odborníků na religionistiku.