„Krize nevznikla přes noc a nevyřeší za jednu noc. Témata jsou příliš komplexní, aby se dala vyřešit na jedné schůzi. Je to první ze série mítinků,“ uvedl prezident, který na úvod hovořil o příčinách krize a tom, proč postihla celý svět.

„Žijeme ve světě, kde je ekonomika propojená. Finanční problémy kdekoli na světě vyvolávají problémy v celém svět," řekl Bush.

Bush uvedl, že jedním z problémů bylo nezodpovědné chování vedení finančních institucí a zmínil nutnost právně nastavit regulační mechanismy. Uvedl však, že k problémům vede právě nadměrná a nevhodná regulace. Vehementně však obhajoval volný obchod, jako hnací motor amerického úspěchu, kdy se z pionýrů dobývajících Divoký Západ USA změnily v největší ekonomiku světa produkující i-pod. Podle něj umožnil vznik nejvýznamnějších ekonomických oblastí od USA až po Singapur nebo Tchaj-wan.

Bush také srovnával úspěchy ekonomik volného trhu s pádem Východního bloku, kde dlouho lidé hladověli. Když spojil ideu volného trhu, který je flexibilní, se svobodou jednotlivce, dočkal se potlesku auditoria.

Pět bodů k řešení krize

Bush však více hovořil jako advokát volného trhu. Cestu k řešení krize jen nastínil v pěti bodech, o nichž se bude jednat.

Prvním je pochopit příčinu současné krize. Druhým pak je zhodnocení efektivity dosud podniknutých kroků. Třetím je navrhnout principy regulace finančního trhu, aby se neopakovala situace, kdy se poskytují rizikové půjčky, neboť díky rostoucí ekonomice jsou peníze dostupnější a každý hledá, jak je bezpečně uložit nebo investovat. Čtvrtým bodem je uplatnit navržené kroky. Pátým bodem má být obhajoba ideí volného trhu.