Okresní školní rada přijala podle oficiální informace své rozhodnutí jednomyslně a zástupci rodičů žáků neměli námitky.

Učitelé, kteří projeví zájem nosit zbraně, budou ovšem muset splnit přísné podmínky. Budou muset získat zbrojní pas, absolvovat výcvik a ještě získat povolení vedení příslušné školy.

Americký Kongres před časem zakázal nošení zbraní na školách po celých Spojených státech, ale nejvyšší soud později toto nařízení zrušil. Místní úřady mohou v této věci přijímat vlastní zákony a předpisy.