Hall, který se zřekl za války v Iráku víry, byl šikanován za svůj ateistický postoj věřícími. Před dvěma lety na Den díkůvzdání se odmítl společně pomodlit u stolu. Jeho spolustolovníci mu řekli, ať si jde sednout někam jinam. Když jen tak tak přežil útok radikálů na vozidlo Humvee, v němž jel, další voják na něj prý křičel: "Teď už věříš v Ježíše?“

Kvůli výhružkám a útokům ze strany spolubojovníků mu byl dokonce přidělen strážce. Pak byl Hall poslán z Iráku zpět do USA na základnu v Kansasu. Jako ateistovi mu byl dokonce zablokován i služební postup. "Bylo mi řečeno, že když nemohu odhlédnout od svého osobního vyznání, nemohu být dobrým velitelem."

Baptista Hall se zřekl víry během války v Iráku, kdy se setkal s dalšími ateisty, kteří mu doporučili, aby si znovu přečetl Bibli. Sám zjistil, že je v ní příliš mnoho nezodpovězených otázek a přestal věřit v Boha, osud a vše nadpřirozené.

Hall nežádá za vytrpěné příkoří žádné odškodné, ale chce, aby soud pomohl zajistit svobodu vyznání v armádě, kde jsou podle něj diskriminováni nekřesťané.

Michael Weinstein, který dříve sloužil v letectvu, se jako zakladetel Nadace pro svobodu vyznání v armádě, soudí společně s Hallem. Podle něj jsou ostrakizováni vojáci, kteří nejsou evangelíky.

Pentagon se k případu zatím odmítl vyjádřit, ale tajemník ministra obrany Bill Carr uvedl, že podobné případy jsou velmi vzácné. Podle něj je armádě jedno, zda a v co voják věří.