Nejdůležitějším čističem atmosféry, plynného obalu země, je takzvaný hydroxylový radikál. Atmosféra podle nových poznatků reguluje vlastní čištění daleko efektivněji, než se doposud předpokládalo. Slunce při tom hraje klíčovou úlohu. Vysoce reaktivní hydroxylové radikály podněcují odbourávání většiny škodlivin a během tohoto procesu se též spotřebovávají. Znečištění ve vzduchu proměňují do takové formy, kterou dokáže vypláchnout déšť.

"Hydroxyly mají životnost přibližně jednu sekundu," uvedl Franz Rohrer z Institutu chemie a dynamiky geosféry v Jülichu. Neustále se vytvářejí nové a průběžně reagují se škodlivinami obsaženými v atmosféře. Vědci dříve vycházeli z hypotézy, že se zvyšující se koncentrací škodlivin v atmosféře stoupá spotřeba "čisticího prostředku", a tak se zároveň snižuje koncentrace hydroxylového radikálu. O to větším překvapením pro ně bylo, když zjistili, že množství "čističe" nemá nic společného s množstvím škodlivin, ale souvisí jen se slunečním zářením.

Rozhodující je záření UVB

Rohrer tvrdí, že množství hydroxylových radikálů závisí pouze na jedné části slunečního záření. Jde o ultrafialové záření B (UVB), které způsobuje opálení. Potřebné množství "čisticího prostředku" se vytváří vždy působením slunečního světla. Otázku, jak tento ucelený proces probíhá v detailech, se vědcům prozatím nepodařilo vyřešit. Jak bude vypadat míra koncentrace hydroxylů v budoucnosti?

"To záleží na stavu ozonové vrstvy, která nás chrání před UVB paprsky," uvedl Martin Wild, který se na curyšském Švýcarském federálním technologickém institutu zabývá zemskou atmosférou. Podle článku nedávno zveřejněného v časopise Nature se ozonová vrstva v posledním desetiletí vyrovnává. Vypadá to, že zbytní díky snížení znečištění, které ji ničí. V současnosti tak "čisticí systém" zemské atmosféry funguje dobře, ale množství hydroxylových radikálů se může změnit, pokud ozonová vrstva bude sílit.