Nebezpečný virus H5N1 byl prokázán již u 59 uhynulých divokých ptáků. Ostrov, na němž byly na začátku tohoto týdne objeveny první uhynulé labutě, byl v neděli celý vyhlášen za ochrannou zónu. Ministr zemědělství spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus  oznámil, že vybíjení drůbeže postihne "mnoho" z asi 400000 domácích ptáků na ostrově, neupřesnil však jejich počet, ani kdy přesně akce začne.

Mimořádného krizového zasedání zemských orgánů se zúčastnila i kancléřka Angela Merkelová, která z této spolkové země pochází a má tam svůj volební obvod. Merkelová potvrdila, že centrální vláda vyhověla sobotní žádosti Backhause o pomoc, včetně nasazení armády.

Na Rujaně již působí 40 vojenských veterinářů a specialistů na boj proti chemickým a biologickým zbraním. Možnosti využití armády spatřují místní úřady především v účasti na uzávěrách míst nálezů mrtvých ptáků a při vyznačování ochranných zón, případně při dezinfekci postižených míst.