"Silné rozšíření nemedicínských drog mezi mládeží enormně omezuje nabídku adeptů, které lze rekrutovat," uvádí interní zpráva ministerstva obrany, kterou vytáhl na světlo deník The Australian.

Ti, kteří neberou drogy, jsou zase tlustí, stěžuje si autor zprávy na bezvýchodnou situaci. Podle posledních studií prý polovina 15letých Australanů vyzkoušela aspoň marihuanu.

Australané navíc patří obecně k nejtlustším národům a obezita mezi dětmi a mládeží je v současnosti jednou z nejhorších zdravotních hrozeb v bohatých zemích.