"Společnost má právo znát svou historii," uvedl polský ministr obrany. Chce však, aby zvláštní tým expertů zjistil, jaké dokumenty mohou být zveřejněny, a které musí i nadále s ohledem na bezpečnost země zůstat utajeny. Zatím do archívů budou moci nahlédnout historici z Institutu národní paměti (IPN), což je obdoba českého Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Archivy Varšavské smlouvy, jež se nacházejí v polském ministerstvu obrany, čítají přibližně 1700 spisů. Jsou mezi nimi například nejrůznější vojenské plány týkající se mimo jiné i možnosti využití jaderných zbraní.  "Z plánů mimo jiné vyplývá, že v případě útoku imperialistických sil na území států Varšavské smlouvy měl být protiútok veden až k modrým vodám Atlantiku," uvedl ministr, když představoval mapu vojenských cvičení. Dokument kupříkladu přesně popisuje místa výbuchů náloží a jejich sílu.

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci byla podepsána14.5.1955 ve Varšavě. Vojenský pakt vznikl v reakci na vstup Spolkové republiky Německo do NATO. Varšavský pak byl rozpuštěn 30.6.1991 v důsleku pádu komunismu.

Členy Varšavského byly SSSR, Československo, Polsko,  Německá demokratická republika, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Zakládající Albánie z něj byla v roce 1961 vyloučena, neboť se přiklonila k Číně.