"Metatéza je jednou z nejdůležitějších reakcí v organické chemii," uvedl výbor ve zdůvodnění, proč cenu udělil. Umožňuje syntetizovat z ropy uhlovodíky pro farmaceutický průmysl a vyrábět plasty. Jde o ekologickou metodu. Při této reakci se za pomoci katalyzátoru štěpí dvojné vazby a mění se vazby mezi jednotlivými atomy v molekule. "Metatéza může být připodobněna k tanci, kde si páry mění partnery," dodává se ve zdůvodnění.

Chauvin je čestným ředitelem francouzského petrochemického institutu, Grubbs profesorem chemie na Kalifornském technologickém institutu a Schrock profesorem chemie na Massachusettském technologickém institutu.

Ocenění dostali 10 miliónů švédských korun, což je asi 33 miliónů korun českých.