Nebezpečí povodní i dlouho trvajících such je prý důsledkem pokračujícího globálního oteplování. "Klimatické extrémy již nejsou náhodou, ale základním trendem v počasí," tvrdí Anselm Smolka z výzkumného týmu největší světové zajišťovny Münich Re.

O vlivu oteplování na každodenní počasí nepochybuje ani expert na výzkum podnebí z univerzity v severoněmeckém Kielu Mojib Latif. "Období sucha na jihu, stejně jako ničivé deště ve střední Evropě stále sílí," řekl divákům televizní stanice NDR.

Při oteplování vzduchu se podle expertů zvyšuje cirkulace odpařování vody a srážek. Teplejší atmosféra může přijmout více vodní páry a srážky a prudké bouře tak jsou stále častější. Meteorologové proto celosvětově počítají s rostoucím počtem a intenzitou tropických bouří.

Také v Německu se počet bouřek i dalších extrémních případů počasí v posledních deseti letech množí. Přestože je jedna dekáda v meteorologii poměrně krátká doba, vzhledem k oteplování klimatu jsou prý obavy z dalšího vývoje na místě.

Odborníci varují, že pokud se něco neučiní, budou výkyvy v počasí v následujících 50 až 100 letech stále zřetelnější. Za klíčové pokládají zejména výrazné snížení produkce skleníkových plynů v čele s oxidem uhličitým. "Státy s tím mohou něco udělat pouze tehdy, pokud se toho zúčastní všichni," varuje Latif.