"Snažíme se získat peníze prostřednictvím ministerstva kultury a jednáme i o tom, že by byl rukopis stažen z aukce," řekl generální ředitel NK Vlastimil Ježek.

Objednavatelem možná Karel IV.

Sešitek o rozměrech 245 krát 175 milimetrů nemá titulní stranu a sestává z 24 bohatě iluminovaných pergamenových stránek. Deset ilustrací je celostránkových, v textu jsou ozdobné iniciály.

"Dílo vzniklo na objednávku v druhé čtvrtině 14. století ve významném ateliéru, který lze lokalizovat do Itálie, nejspíše do Boloně, Padovy či Benátek," sdělila ředitelka Historických a hudebních fondů NK Miroslava Hejnová.

Odborníci nevylučují, že Italové mohli rukopis vytvořit přímo v Praze, ale za pravděpodobnější považují, že to bylo v Itálii. Objednatelem prý mohl být Jan Lucemburský, ještě spíše však jeho syn, pozdější císař Karel IV., který měl na severní Itálii četné vazby.

Ojedinělý historický kus

Ze 106 kapitol Dalimilovy kroniky obsahuje sešitek jen dvě a z dalších sedmi jen části. Text a ilustrace k němu se týkají prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje, jeho ženy svaté Ludmily, jejich vnuka svatého Václava, knížete Oldřicha nebo knížete Břetislava I.

Na iluminacích je tak například Bořivojův křest, zavraždění svaté Ludmily, dobré skutky svatého Václava nebo scény vztahující se zřejmě k Břetislavovu tažení do Polska.

Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika a jedno ze základních děl českého dějepisectví. Její autor v ní zdůrazňuje nezávislost českého království a vybízí k boji proti cizí vládě.