„Nemáme zatím vědomí tohoto druhu hříchu,“ stěžoval si. Lidé by prý měli slyšet „volání Země, jež je na tisíc způsobů zraňována a znesvěcována egoistickým vykořisťováním“.

„Ekologická dimenze je součástí nepromlčitelné zodpovědnosti každého člověka a každého národa,“ dodala hlava katolické církve. Papež František vydal již v roce 2015 encykliku Laudato si, která je zasvěcena ochraně naší planety.