Hroby se nacházejí v oblasti, která byla dlouho základnou drogového kartelu, který dodával heroin na západní pobřeží USA. Podle generálního prokurátora jsou oběťmi zřejmě lidé z různých zločineckých skupin, není však jasné kterých.

Pohřební jámy byly objeveny poté, co některé rodiny hledající své ztracené blízké obdržely v sobotu po telefonu tip od místních obyvatel. První obsahovala devět těl a nacházela se poblíž potoka v poli cukrové třtiny. Vycvičení psi později nalezli v okolí další tři jámy.

Ostatky byly pohřbeny zhruba před šesti měsíci a jsou silně rozložené, takže není možné okamžitě zjistit pohlaví a identitu mrtvých. Pouze jedno tělo má stále viditelné tetování, podle kterého ho bude možné identifikovat. U ostatních bude totožnost zjištěna pomocí testu DNA.