Rozhovor byl veden policií, které pomáhal odborník pověřený ministerstvem spravedlnosti. Ten je určen speciálně ke komunikaci se svědky mladšími 18 let, kteří by mohli poskytnout potřebné důkazy pro soudní líčení.

Holčička se podle Guardianu zpočátku zdráhala mluvit, po chvíli však začala odpovídat na jednoduché otázky typu "kdo?", "co?" a "kde?". K popisu částí těla pak vyšetřovatelům posloužila panenka.

Problém nastal ve chvíli, když jí chtěli provést výtěr z ústní dutiny kvůli vzorku DNA. Holčičku vystrašily gumové rukavice, které měl asistent na rukou. Pověřený odborník však záležitost vyřešil tím, že donutil všechny zúčastněné, aby si také navlékli rukavice a předstírali, že si čistí zuby.

Má se jednat o odstrašující případ

Nahrávaný rozhovor nakonec dopomohl k vynesení soudního rozsudku, který muže poslal za sexuální zneužití dítěte na více než 10 let za mříže. Za účelem ochrany totožnosti dítěte však zůstal anonymní.

Podle odborníků na ochranu dětí se jedná o důležitý krok, který by měl být odstrašujícím případem. „Pachatelé se většinou zaměřují na ty nejzranitelnější ve společnosti s přesvědčením, že se budou následně bát prozradit, co se stalo,“ vysvětlila kriminoložka Dame Joyce Plotnikoffová.