V posledních dvou stoletích se počet lidí ve světě zvýšil sedminásobně a do konce 21. století možná dosáhne 11 miliard. Tento nárůst se ale postupně zpomaloval a bude nejspíš dál zpomalovat. Před 50 lety byl roční nárůst dvě procenta, letos je to 1,2 procenta. Za sto let by se podle Ined světová populace mohla téměř stabilizovat.

Zpomalení růstu světové populace je důsledkem snižování porodnosti. Zatímco v roce 1950 připadalo ve světě na jednu ženu v průměru pět dětí, nyní je to 2,5 dítěte. Nejnižší porodnost je v Portugalsku a Severní Koreji (1,2 dítěte na jednu ženu), nejvyšší v Nigeru (7,6 dítěte).

Indie zřejmě předstihne Čínu

Růst světové populace bude důsledkem hlavně porodnosti v Africe, kde v téměř všech zemích jsou více než tři děti na ženu.

Počet obyvatel černého kontinentu by se měl podle odhadů zvýšit ze současných 1,2 miliardy na 4,4 miliardy v roce 2100, a to i při velké úmrtnosti na AIDS, poznamenal ústav.

Nejlidnatější zemí je stále Čína (1,4 miliardy lidí), ale druhá Indie (1,3 miliardy) pravděpodobně v důsledku vyšší porodnosti Čínu do roku 2030 předstihne. Obě tyto země spolu se Spojenými státy, Indonésií, Brazílií, Pákistánem a Nigérií mají dohromady 3,85 miliardy obyvatel, tedy víc než polovinu světové populace.