Vláda navrhuje legalizaci sňatků homosexuálů v době, kdy silně katolická země prochází rychlými sociálními změnami.

Kenny irským zákonodárcům řekl, že vláda svůj návrh zákona o rovnosti sňatků v květnu podrobí všelidovému hlasování. Referendum je nutné proto, že schválení zákona by vyžadovalo změnu v příslušné kapitole irské ústavy, která platí už 77 let.

Irsko od roku 2011 umožňuje civilní registrované partnerství homosexuálních párů. Tyto dvojice mají ve srovnání s manželi omezená práva v otázkách osvojování dětí i sociálního zabezpečení, zejména v případě rozpadu svazku.