Návrat k "historické a světově proslulé značce" a přechod k novému firemnímu stylu se má dokončit do konce příštího roku. Už v pondělí byl vchod do sídla firmy ozdoben novým názvem Informační agentura Ruska TASS a logem. Internetová stránka agentury má zakrátko následovat.

Agentura byla založena v roce 1904, tehdy pod názvem Petrohradská tisková agentura. V roce 1925 dostala název TASS, což byla zkratka Tiskové agentury Sovětského svazu.

TASS je zplnomocněn prohlásit...

Později okřídlená fráze "TASS je zplnomocněn prohlásit" - používaná například při ozbrojených konfliktech či v odpovědi na výroky amerických prezidentů - se poprvé objevila v březnu 1934. V 70. letech se tato fráze dokonce stala názvem špionážního románu Juliana Semjonova o honu na agenta CIAMoskvě. V roce 1991, po rozpadu SSSR, se název rozrostl o ITAR (Informační tisková agentura Ruska).

Tato "předpona" je ale od pondělí historií, zkratka TASS se bude používat jako název a nebude se "rozšifrovávat" do původního významu. Staronový název agentury je podle ředitele Michajlova "symbolem profesionality, nadšení a připravenosti osazenstva k osobnímu růstu a snahy agentury zachovávat a rozvíjet své nejlepší tradice".