Tuto právní nejistotu má odstranit schválený vládní návrh zákona, který obřezání chlapců legalizuje obecně za předpokladu, že při něm budou dodržena lékařská pravidla a u malých chlapců s ním budou souhlasit rodiče. Beztrestnost se nebude vztahovat pouze na případy, kdy by bylo ohroženo blaho dítěte, například zdravotními riziky u hemofiliků.

U chlapců mladších půl roku budou moci zákrok provádět nejen lékaři, ale i vyškolení představitelé náboženských obcí. Tím zákon vychází vstříc židovské komunitě, která má vlastní rituální obřezávače, takzvané mohely.

Pro tuto úpravu se vyslovila velká většina přítomných poslanců; 434 jich hlasovala pro a proti bylo 100. Neprošel naopak návrh skupiny opozičních zákonodárců, kteří chtěli umožnit odstraňování předkožky teprve po dovršení 14. roku chlapce, kdy s tím dotyčný bude moci sám souhlasit, a to výhradně lékaři. To by však bylo v rozporu s židovskou tradicí, v níž mohel obřízku provádí osmý den po narození dítěte.

"Zákon o obřízce zavádí zpět normální stav, který byl až do května letošního roku zcela samozřejmý," prohlásila ministryně spravedlnosti Sabine Leutheusserová-Schnarrenbergerová, která návrh právního předpisu předložila. Jeho schválení přivítali představitelé německých židů i muslimů.

Ve dvaaosmdesátimilionové Spolkové republice žije zhruba čtvrt milionu židů a na čtyři miliony muslimů.