„Svět v nedávných desetiletích výrazně pokročil ve snižování úmrtnosti dětí a zlepšování jejich příležitostí,“ připustil ředitel charity Just Forsyth. Současně ale upozornil, že zlepšení podmínek se netýká všech majetkových skupin stejně.

„Dokud se nebudeme zabývat nerovností, neuspěje žádný plán budoucího rozvoje. Navíc to bude znemožňovat jednotlivým zemím a světu jako celku dosažení opravdového růstu a prosperity,“ poznamenal Forsyth.

Save The Children studovala vývoj majetkových poměrů v 32 rozvojových zemích od 90. let minulého století. Bohatí za tu dobu svůj majetek navýšili, zatímco v pětině států za stejné období příjem nejchudších klesl.

Výrazné majetkové rozdíly podle britské charity nejen určují zcela jiné životní standardy dětí, ale už mezi ně zasévají nepoměry.