„Rychlé narušení tropických lesů ohrožuje světovou biodiverzitu (rozličnost druhů) zřejmě víc než jakýkoliv jiný současný fenomén,“ uvedli vědci ve studii a varovali, že ohrožena je i spousta chráněných oblastí v tropech. K zjištění dospěli po prozkoumání dat z 60 takových oblastí a podrobných rozhovorech s 262 biology a dalšími odborníky s více než dvacetiletou zkušeností v oboru.

Výzkum pod vedením profesora Australské univerzity Jamese Cooka Williama Laurance se týkal oblastí ve 36 zemích na africkém, asijském a jihoamerickém kontinentě.

Tropický les je biologicky nejbohatším místem života na světě. Zabírá asi šest procent pevniny tropického pásma, ale žije a nachází se v něm více než polovina všech rostlinných a živočišných druhů na Zemi.

Klíčovým problémem je zkáza „nárazníkových pásem“

Výzkumníci si chtěli především ověřit, zda by tropické lesy mohly sloužit jako „archy záchrany“ biodiverzity a přirozených procesů ekosystému. Dospěli k závěru, že pro ochranu pestrosti druhů je třeba dělat víc, než jen zajistit existenci rezervací.

„Často jsou krajina a prostředí obklopující rezervace bezprostředně ohroženy. Například 85 procent zkoumaných rezervací trpí v důsledku úbytku okolního lesního zákrytu z uplynulých 20 až 30 let,“ uvádí se ve zprávě. „Ochrana samotných rezervací není dostatečná, ignoruje-li se stav bezprostředního okolí,“ varovali výzkumníci.

Znečištění vody a vzduchu v důsledku zvýšené hustoty obydlení lidmi a klimatické změny mají oproti tomu menší a nepřímý dopad, uzavřeli vědci.

Šestá vlna vymírání druhů?

Za posledních 540 miliónů let je známo pět hlavních vln hromadného vymírání živočišných druhů, naposledy na konci křídy před 65,5 miliónu let. Při každém z těchto hromadných vymírání zmizely ze Země minimálně tři čtvrtiny tehdy existujících druhů.

Vloni přišli vědci s teorií, že jsme svědky šesté vlny masového úbytku druhů. A zatímco v dávné historii Země pustošily život na planetě vesmírné paprsky nebo dopady asteroidů, tentokrát je viníkem zřejmě člověk. Podle současných odhadů vyhyne během následujících 500 let 80 druhů savců. V minulosti přitom vymřely průměrně dva druhy za jeden milión let.