„Neznepokojuje mne ani tak, co se děje, když ty přístroje (skenery) pracují, jak mají, ale co se stane, když se pokazí,“ prohlásil profesor Peter Rez z Arizonské státní univerzity. Možná závada totiž může vést až k zvýšené škodlivé radiaci, které bude skenovaná osoba vystavena, a rozvinutí smrtícího rakovinového onemocnění.

Rez podrobil zkoumání zařízení skenerů a zjistil, že radiační dávka je často vyšší než výrobci uvádějí. Profesor v této souvislosti tvrdí, že vzhledem k této potenciální hrozbě jsou tyto skenery zbytečné. Snaha o odvrácení rizika možného teroristického útoku tak vyvolává jinou, stejně pravděpodobnou hrozbu pro lidský život.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Tělový skener odhalí vše

„V obou případech jde o velmi nepravděpodobné způsoby úmrtí. Pravděpodobnost, že zemřete v USA zásahem blesku je desetkrát vyšší,“ upozornil Rez.

Riziko pro děti s genetickou mutací

Rez není sám a na americký Úřad pro potraviny a léčiva se již obrátil větší počet odborníků s varováním, že možné negativní účinky skenerů, nebyly plně zváženy nebo byly zásadně podceněny.

Například doktor David Brenner, šéf Centra pro radiologický výzkum na Columbia University, upozornil, že především děti s jistou genetickou mutací, která se projevuje u 20 procent populace, vykazují zvýšené riziko neschopnosti regenerovat DNA poškozenou rentgenovým zářením.

Úřad pro civilní letectví v USA tvrdí, že skenery jsou zcela bezpečné, pokud jednotlivec prodělá skenování nanejvýš 5000krát do roka.