Seznam vydal sekretariát OSN pro změny klimatu tři měsíce po schválení dokumentu na ekologickém summitu v Kodani. Má rozptýlit nejistotu ohledně podpory dohody.

Právně nezávazná dohoda požaduje, aby růst teploty na planetě nepřekročil dva stupně Celsia v porovnání s předindustriální érou, tedy aby se udržel pod 1,3 stupně Celsia v porovnání se současností. Nestanovuje ale konkrétní závazky jednotlivých států nutné k dosažení tohoto cíle. [celá zpráva]

Prosincová kodaňská vrcholná schůzka je všeobecně považována za neúspěšnou vzhledem k tomu, že se jejím účastníkům nepodařilo uzavřít závaznou dohodu, která by nahradila Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů po jeho vypršení v roce 2012. [celá zpráva]