Mutallab se do letadla v Amsterodamu dostal s výbušninou, kterou se neúspěšně pokusil odpálit před přistáním v Detroitu.

Izraelský deník Haarec uvedl, že selhaly dvě složky - bezpečnostní služby, protože Nigerijec byl na jednom z amerických seznamů osob spojených s terorismem, ale rovněž bezpečnostní systém na letišti. A k němu patří také izraelská ICTS a její dceřiné firmy podílející se na bezpečnosti Schipholu.

ICPS před asi 20 lety vyvinula systém, který má pomoci odhalit potenciálně nebezpečné pasažéry. K údajům, které vyhodnocuje, patří věk, jméno, původ i chování při rozhovoru. Asi před deseti lety k tomu přibyl nový systém pokročilejšího třídění pasažérů. Ten je založen na počítačovém algoritmu využívajícím informace, jež o pasažérovi získá letecká společnost. 

Právě ten selhal, protože i když rozvědka nedokázala Mutallaba označit jako rizikového pasažéra, Nigerijec měl vzbudit podezření letištní bezpečnostní služby. Proti němu měl hovořit souběh mnoha rizikových faktorů, jako jméno, věk, nelogická trasa, již pro let do USA zvolil, koupě drahé letenky na poslední chvíli, cestování pouze s příručním zavazadlem a několik dalších věcí. To vše prý mělo vzbudit pozornost letištního personálu a vést k zevrubnější Mutallabově prohlídce.

Firmu ICTS založili v roce 1982 bývalí pracovníci izraelské kontrarozvědky Šin Bet a bezpečnostní služby aerolinek El Al. Firma sídlí v Nizozemsku a s jejími akciemi se obchoduje na newyorské burze. Ve vedení podniku je několik Izraelců, dceřinou I-SEC řídí Doron Zicher, který se podílí na bezpečnostních operacích v Nizozemsku dvě desítky let. Působil také jako poradce nizozemského ministerstva spravedlnosti, které rozhoduje o bezpečnostních opatřeních na letištích. Společnost zaměstnává 1300 lidí a zajišťuje bezpečnost letišť v 11 zemích světa.