Nejvyšší představitel katolické církve vyjádřil přání, aby bylo vynaloženo nové, důrazné a upřímné úsilí o urovnání izraelsko-palestinského konfliktu. Připomněl rovněž Afriku, kterou nedávno navštívil, a světovou hospodářskou krizi.

Stejně jako v předchozích letech žehnal papež v několika desítkách jazyků včetně češtiny či slovenštiny. "Kristus vstal z mrtvých," řekl česky. Jeho poselství přenášely televize v celém světě.

Velikonoční poselství je pro papeže tradičně příležitostí vyjádřit znepokojení nad konflikty a nad nespravedlností ve světě a popřát mír mezinárodnímu společenství.

V křesťanském kalendáři je dnešek Božím hodem velikonočním, slavností Zmrtvýchvstání Páně a tedy největším svátkem. Věřící lidé si v kostelech připomínají na základě biblického svědectví vzkříšení ukřižovaného Krista.