Na začátku stání řekl žalobce Luis Moreno-Ocampo, že Lubangovy milice rekrutovaly, trénovaly a nasadily stovky dětí, aby zabíjely, drancovaly a znásilňovaly“. Dětské vojáky sháněl mezi 1. září 2002 a 13. srpnem 2003.

„Děti byly ve věku devět, jedenáct a třináct let,“ dodal žalobce s tím, že si doposud nesou následky toho, co prožily. Podle něj mnohé z dětí, které také unášel, když šly do školy, nyní berou drogy nebo se živí prostitucí. Dětským vojákům dávali dospělí vojáci marihuanu a tvrdili jim, že je před nepřátelskými bojovníky chrání kouzla.

Podle žalobců Lubanga využíval dětské vojáky jako své osobní strážce a děti nasazoval, aby zabíjely členy jiných etnických skupin, zejména Lendů. Během bojů bylo nasazeno na 30 000 dětských vojáků. O život přišlo 60 000 lidí.

Žaloba má 34 svědky, kteří mají prokázat Lubangovu vinu. Ten ji popírá a tvrdí, že se pokoušel nastolit mír v kraji Ituri na východě demokratické republiky Kongo. Oblast bohatá na přírodní zdroje byla podle něj zdevastována boji mezi znepřátelenými skupinami.

Lubanga má stále velkou podporu v oblasti Ituri mezi Hemy, kteří bojují s Lendy.