Výzkum AI ukázal, že mučením jsou lidé vystavováni v 81 zemích a svobodu projevu mají okleštěnou v 77 státech. V nejméně 54 zemích čelí lidé nespravedlivým procesům.

Amnesty shledala ve světě nejvíce alarmující tyto trendy: ozbrojené skupiny i vládní síly beztrestně útočí na civilisty, násilí na ženách je přítomno ve všech regionech a společnostech, mučení je považováno za přijatelný způsob získávání informací, dochází k útlaku disentu a útokům na novináře a aktivisty, uprchlíci a migranti nedostávají potřebnou ochranu.

„Pro rok 2007 byla charakteristická neschopnost západních vlád a lhostejnost nastupujících velmocí k řešení nejvážnějších krizí. To vedlo k prodlužování konfliktů a prohlubující se nerovnosti, v jejímž důsledku zůstávaly miliony lidí stranou rozvoje,“ shrnula Irene Khanová.

„Musí prokázat stejnou vůli a odvahu, která před šedesáti lety umožnila přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Světoví představitelé popírají svou zodpovědnost. Situace v Iráku či Afghánistánu však ukazuje, že bezpráví nejsou jen izolované lidské tragédie, ale že jeho virus se rychle šíří a může ohrozit každého z nás,“ upozornila dál.

Velmoci mají jít příkladem

Zejména nově zvolení představitelé a nastupující velmoci čelí výzvám, aby odmítli politiku svých předchůdců. Velmoci by měly jít příkladem. USA mají uzavřít věznici Guantánamo a vzdát se mučení, Čína připustit kritiku opozice a upustit od trestů smrti. Rusko má respektovat politický disent a zakročit proti bezpráví v Čečensku. Evropská unie musí podle AI zahájit vyšetřování zapojení svých členů do nezákonných aktivit CIA.

Kritiku si vysloužila i Česká republika. Organizace kritizuje zejména nerovnoprávné postavení Romů ve společnosti, veřejné projevy nenávisti. Výhrady má i k práci policie a péči o psychiatrické pacienty.