Korupce politiků představuje větší problém už jen v Nigérii, kde ji za problém označilo 82 procenty respondentů, v třetím Bangladéši pak 76 procent.

Kriminalitu za problém považuje za problém 58 procent Čechů, drogy 61 procent, tíživěji tyto problémy v EU vnímají jen v Itálii (78 a 67 procent) a v Bulharsku (60 a 71 procento). Znečištění vnímá jako problém 40 procent lidí, terorismus pak jen 16 procent,  což je méně než v ve všech dalších zkoumaných evropských zemích s výjimkou tříprocentního Švédska.

Typický český pesimismus se projevil i v pohledu na budoucí vývoj země. Příštích pět let vidí optimisticky 32 procent Čechů, pesimisticky pak 38. Což je nejhorší výsledek v rámci zemí EU i bývalého východního bloku.

Bude se příští generace mít lépe
Země ano ne
USA 31 60
Slovensko 68 23
ČR 44 46
Německo 17 73
Británie 29 60

Se směrem vývoje země je nespokojeno dokonce 74 procent respondentů z ČR a spokojeno jen 23. To představuje zhoršení o třináct procentních bodů oproti roku 2002.

Velmi negativně je hodnocen vliv vlády na vývoj země. V roce 2002 v době vlády ČSSD  si 57 procent lidí myslelo, že vláda má pozitivní vliv. Letos, kdy zemi vede ODS,  je stejného názoru jen jen 36 procent. Přesně opačně to vnímají Slováci. V roce 2002 tam pouze čtvrtina populace považovala vliv vlády za dobrý, nyní je to 59 procent.

Spokojenost s vlastním životem se stavem národa s vládou
USA 65 25 51
ČR 42 23 36
Německo 48 33 55
Francie 57 22 35
Británie 59 30 44

Ekonomické problémy přitom pociťuje jen 30 procent Čechů, což je nejméně v bývalém Východním bloku. Podobnou zkušenost mají Britové a Švédové, v těchto zemích  je pociťuje 31 procent, v Německu pak 20 procent obyvatel.