Na žádost Bavorska doplnila Spolková rada prohlášení o EU o část vztahující se k ČR. Vítá v něm prohlášení české vlády ze čtvrtka, v němž se poválečné události označují za "z dnešního hlediska nepřijatelné". Zároveň však připomněla požadavek Evropského parlamentu z roku 1999 na zrušení existujících zákonů a dekretů z let 1945-46, pokud se vztahují na "jednotlivé národnostní skupiny v bývalém Československu".

Spolková rada tak nepřímo přijala za vlastní požadavek CSU na zrušení Benešových dekretů, jimiž byl legalizován poválečný odsun Němců z Československa. Bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber tento požadavek zopakoval na letošním sudetoněmeckém srazu. Praha takový krok jednoznačně odmítá.

Bavorsko: dekrety odporují duchu evropské jednoty

Bavorský státní ministr Reinhold Bocklet řekl, že Benešovy dekrety nevyjadřují ducha evropské jednoty. Se souhlasem s rozšířením EU je však podle něj spojena naděje, že "břemeno minulosti" bude ve vzájemném dialogu s konečnou platností odstraněno.

Spolková rada ve svém dnešní prohlášení připomněla také německo-československou smlouvu z roku 1992 a společnou česko-německou deklaraci z roku 1997, v nichž se "obě strany přihlásily ke své historické odpovědnosti".

Nejnovější prohlášení české vlády bylo obsaženo ve čtvrtečním prohlášení k referendum o vstupu ČR do EU. Vláda v něm označila vstup do EU jako "završení vzájemného smíření" v duchu deklarace z roku 1997.