Měli i vaši studenti na vašem elitním gymnáziu problémy se slohovými pracemi?

Problémy se vyskytly. U nás to zhoršilo některým dětem známku z jedničky na dvojku, takže kvůli tomu nekřičíme do bezvědomí, ale z povahy věci je to špatně, jak jsou ty maturity v Čechách.

Obecně si myslím, že stát prostě nemá hodnotit sloh. To je něco tak nesmyslného, že to nevede k dobrým koncům. To se nedá spravedlivě hodnotit, je to celé pomýlené.

Dá se vůbec sloh hodnotit objektivně?

Doslechl jsem se od lidí, kteří se na tom nějakým způsobem podíleli, že tam jsou rozdíly v hodnocení až o dvacet bodů. To je prostě subjektivní věc a z povahy věci to prostě nelze. Sloh je od toho, že na škole, kde se to má hodnotit, pan profesor řekne na maturitním večírku: „Tomáši, pište. Slibte mi to.“ Ale aby stát hodnotil úroveň slohu? To nemůže fungovat. Stojí to akorát peníze a nosí to strašné problémy.

Chcete se proti slohovkám nějak ohradit?

My máme většinu jedniček. Někomu to kvůli slohovkám kleslo na dvojku, byť byli vysoko v didaktických testech. Nemám přímé stížnosti, že by někdo Cermat žaloval, ale z povahy věci je to zlobí, když ze slohovky mají čtyřku a zhorší jim to jedničky na dvojku.

Některé školy jsou tím skutečně poškozeny, navíc Cermat na to reaguje zcela voluntaristicky. Když někdo nadává a vyhrožuje, tak mu to opraví, zlepší. To je hrůza.

Nechci pokaždé, když někdo nedostane jedničku, hned začít nadávat. Já to nějak přežiju, naši studenti už dostali maturitní vysvědčení včera a ti bez vyznamenání to také přežili. Co k tomu říkat dál? Systémově to je špatně a letos to nastavení testů nezvládli mnohem více než loni.

Jsou ale evidentně studenti, kteří jsou tímto voluntaristickým hodnocením poškozeni. Vím od slušných gymplů, že tam protestují, vyjednávají, odvolávají se a nevím co všechno.

Jsou u vás studenti, kterým zpackaná maturita zamezila vstup na zahraniční školu?

Jsou takoví studenti. To bylo tou harmonizací, což je takový ten podvod s výsledky z matiky, takže tím se to zase u většiny z nich výrazně zlepšilo. Ale skutečně už to začíná dostávat rozměry frašky. Ta harmonizace byl jakýsi pokus, aby to ustáli a lidi je nežalovali.

Je tento model maturity, jak se v současnosti v podstatě rozvíjí, ještě únosný?

Asociace aktivních škol už dala to stanovisko jasné už loni: jenom jedna úroveň, didaktické testy z češtiny, matematiky a angličtiny a šmitec. Pak těch problémů bude výrazně méně a může to přinést nějakou kalibraci nebo státní standardy. Takhle je to jenom státní moloch, který stojí desítky miliónů a přináší žaloby, vztek a nic dobrého nepřináší.