Tisková konference se konala za účasti Miroslavy Němcové, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, Miroslavy Kopicové, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a Evy Bartoňové, 1. náměstkyně ministryně. Odškodněné studenty zastupoval MUDr. Zdeněk Boháč, předseda Pražského akademického klubu 1948.

„Jsem upřímně potěšena, že náročný proces přípravy odškodného pro politicky pronásledované studenty je u konce. V době, kdy si připomínáme 20 let od pádu komunismu, máme na stole přes čtyři stovky přiznaných odškodnění a další jsou na cestě," řekla ministryně Miroslava Kopicová, která k tématu již dříve uvedla: „Takové gesto měla Česká republika vůči těmto lidem udělat už dávno. Komunisté naši zem připravili o nenahraditelný kapitál: talentované lidi s perspektivou, kteří mohli - kdyby jim bylo umožněno dostudovat - dokázat velké věci."

Na konci března schválila vláda návrh MŠMT na odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole (nařízení vlády č. 122/2009 Sb.). Příslušné nařízení vlády nabylo účinnosti 1. srpna 2009. Od tohoto data také začalo posuzování došlých žádostí o odškodnění a následná realizace výplat. Žádosti o odškodnění ve výši 100 000 Kč je možné posílat až do 31. prosince 2011.

Odškodné pro žadatele

Celkový počet podaných žádostí o odškodné k 5. listopadu 2009 je 650. Z tohoto počtu byla finanční kompenzace přiznána 442 žadatelům, 148 bylo požádáno o doplnění žádosti a zbylí uchazeči nesplňují kritéria pro přiznání odškodného. Nárok je vázán na osobní právo vyloučeného studenta, a tudíž není předmětem nároku případných dědiců. Odškodnění se vztahuje pouze na občany České republiky vyloučené z vysoké školy, která se nacházela na území dnešní ČR.

Na tiskové konferenci byl představen sestřih video nahrávek se čtyřmi perzekuovanými pamětníky, jmenovitě MUDr. Zdeňkem Boháčem, JUDr. Karlou Charvátovou, JUDr. Janem Deckerem a JUDr. Jiřím Navrátilem. Všichni čtyři byli ze škol vyloučeni krátce po nástupu KSČ k moci v bývalém Československu a v roce 2009 byli ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy finančně odškodněni.

„Při příležitosti Mezinárodního dne studentů si připomínáme nejen události roku 1989, ale i studentské protesty proti nacistické okupaci v roce 1939 a úsilí nekomunistických studentů zvrátit politický vývoj v roce 1948. Očitá svědectví pamětníků a účastníků těchto událostí jsme zachytili ve vzpomínkovém video sestřihu, který nám těžké osudy odškodněných studentů pomáhá přiblížit," doplnila ministryně Kopicová.

Série akcí k 17. listopadu

Tisková konference k odškodnění studentů byla jednou ze série akcí, které MŠMT připravilo v souvislosti s oslavami výročí 17. listopadu. Kromě pronásledovaných studentů se úřad zabýval i problematikou pronásledovaných pedagogů, studentských aktérů událostí roku 1989, mobilitou v procesu vzdělávání po roce 1989 a podílel se na projektu Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. V souvislosti s touto tématikou vydalo MŠMT také metodický pokyn nazvaný „Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století".