Prostřednictvím filmu a následných debat s hosty, se žáci seznamují s nedávnou minulostí. „Naše dosavadní zkušenosti ukazují, že mladé lidi období komunistického Československa zajímá. To potvrdilo i rozsáhlé dotazníkové šetření, z kterého zároveň vyplývá, že o tomto období má dostatek informací méně než dvacet procent studentů středních škol. Přitom jen dvaadvacet procent z nich uvedlo, že se nechce dozvědět více,“ komentuje současnou situaci ředitel a zakladatel projektu Karel Strachota.

Příběhy bezpráví nejsou jen jednorázová podzimní akce. Je to celoroční projekt, v průběhu kterého nabízí Člověk v tísni školám dokumentární a hrané filmy a k tomu celou řadu metodických a informačních materiálů.

Přínos projektu

Z ohlasů žáků a pedagogů je zřejmé, že se projekt setkává s příznivou odezvou: „Tuto dobu jsem nezažila, informace mám právě jen z knih a filmů. Zřejmě proto byla beseda s pamětníkem pro mne silným zážitkem, který mi otevřel oči. Do dneška jsem brala dějiny jako události, které patří minulosti a nás se netýkají. Stále jsou však mezi námi lidé, kterým tyto události zasáhly do osudu a jsou součástí jejich života,“ napsala žákyně gymnázia v Novém Strašecí Veronika Blažková.

Pedagog Stanislav Švejcar z Litomyšle o Příbězích bezpráví říká: „Moderní dějiny jsou složitým fenoménem a nelze je učit jako sled dat, jmen či pojmů určených k zapamatování. Jsou stále živými obrazy naší doby, ovlivňují naši současnost a pořád mají velkou vypovídací hodnotou. A důraz na tyto skutečnosti je třeba žákům předkládat. Právě v tomto směru může sehrát významnou úlohu projekt Příběhy bezpráví, jež zprostředkovává obrazy, které nevypráví učitel či učebnice dějepisu, ale přímí svědkové historie.“

Jednou ze stěžejní akcí Příběhů bezpráví je listopadový Měsíc filmů na školách. Počet škol, které se do něho zapojují, každý rok stoupá. V prvním ročníku jich bylo 330, v aktuálním pátém filmy poputují do více než 800 škol.

Filmy zaměřené proti neonacismu

V tomto roce jsou s přihlédnutím k nárůstu neonacistických a krajně pravicových aktivit filmy zaměřené především na holocaust. Nabídka filmů obsahuje pět titulů: Hitler, Stalin a já, Holocaust III – Za hradbou ghett, O zlém snu, Ó ty černý ptáčku a Sedm světel

Projekt Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách je i letos koncipován šířeji. Nevěnuje se jen holocaustu, ale stejně jako v předchozích letech poskytuje školám i materiály, které jsou zaměřeny na období komunistického Československa. K nim patří sada jedenácti krátkých filmů Za železnou oponou s obsáhlou příručkou, která učitelům pomůže při práci s jednotlivými tématy.

Udělení Ceny příběhů bezpráví

Největší novinkou letošního ročníku je udělení Ceny příběhů bezpráví. Jde o ocenění osobností za jejich postoje a činy v období komunistického Československa. Jednotlivé nominace předkládali studenti a o laureátech rozhodla studentská porota.

„Cena Příběhů bezpráví je jednou z řady doprovodných aktivit, kterými se snažíme podnítit zájem mladých lidí o nedávnou minulost. Pátrání po osudech lidí, kteří se stali obětí totalitního bezpráví a seznamování se s konkrétními lidskými příběhy jim pomáhají lépe porozumět tomuto období našich dějin,“ řekl k letošní novince ředitel projektu Karel Strachota.

Potřebné změně výuky dějin na českých školách by měl napomoci také zvláštní metodický pokyn Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce dějin 20. století, který reaguje na aktuální a naléhavé požadavky současnosti, charakterizované důrazem na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména nejnovějších dějin.

Na tiskové konferenci společnosti Člověk v tísni a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konané dnes v 13.00 hodin v kině Světozor tento metodický pokyn představila ministryně Miroslava Kopicová.

Dnešní slavnostní zahájení měsíce filmu na školách

Slavnostní zahájení projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách se uskuteční dnes v 18.30 hodin také v kině Světozor za přítomnosti hostů z řad politických vězňů, zástupců židovské obce, tvůrců dokumentárních filmů, učitelů a žáků.