Událost otevřela ministryně Miroslava Kopicová a poukázala na klíčovou roli vzdělávání pro budoucí růst ekonomiky a životní úrovně a zdůraznila nezbytnost adaptability a flexibility v ekonomice, která je tak otevřená a závislá na mezinárodním obchodu, jako Česká republika: „Někdy se může zdát, že oblast vzdělávání stojí ve stínu témat jako energetika, bezpečnost, ekonomika. Není tomu tak. Vzdělaný a kvalitně připravený člověk je lépe zaměstnatelný, může se lépe uplatnit na domácím i mezinárodním trhu práce. Ale také, a možná především, lépe chápe stále složitější svět kolem nás a dokáže se přizpůsobit měnícím se podmínkám a najít v nich své místo. Důležitost vzdělávání pro budoucnost a spokojenost lidí si v posledních letech každá evropská země uvědomuje stále silněji."

Experti ze Švédska a Maďarska přispěli do diskuze svým pohledem na význam profesního rozvoje učitelů a vedení škol. Evropská komise se naopak více věnovala podpoře kreativity a smyslu pro inovativnost v našich školách.

Tvořivost, inovace a podnikatelské myšlení

Diskuze v pracovních skupinách se zaměřila na 3 hlavní témata identifikovaná během českého a švédského předsednictví: rozvoj tvořivosti, inovací a podnikatelského myšlení žáků a studentů základních a středních škol, evropské novinky a programy pro školy a možnosti a přínosy spolupráce základních a středních škol s podniky.

Poslední téma zahrnulo i problematiku finanční gramotnosti. Stále více se ukazuje, že základy finanční gramotnosti jsou základním nástrojem ochrany rodinné pokladny, majetku, životní úrovně, finanční stability i lidské důstojnosti a je třeba je budovat od dětství. Jsou zároveň jedním z důležitých prvků prevence finančních krizí v každé zemi EU.

U příležitosti konání konference byly spuštěny webové stránky www.et2020.cz, kde bude postupně možné nalézt informace o aktuálních evropských tématech a zajímavých akcích.