Titul udělí Motejlovi rektor Lubomír Dvořák na návrh Vědecké rady Právnické fakulty UP. Slavnostní ceremoniál se uskuteční 21. října v 11.00 hodin v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého za účasti zástupců českých i zahraničních vysokých škol a čelných představitelů právní teorie i praxe.

Otakar Motejl se stane v pořadí teprve čtvrtým čestným doktorem Univerzity Palackého navrženým její Právnickou fakultou. Po Simonu Wiesenthalovi v roce 1996 byl v roce 2007 tento čestný titul udělen profesoru Vladislavu Davidovi a profesoru Willibaldu Poschovi za přínos právní vědě a zásluhy o rozvoj Právnické fakulty UP v Olomouci.

Otakar Motejl se narodil dne 10. září 1932 v Praze. Po ukončení studia práv na Univerzitě Karlově v Praze (1955) vykonával advokátní praxi v Banské Bystrici, od roku 1958 byl advokátem v Kladně, později v Praze. V letech 1966-1968 současně pracoval jako vědecký pracovník Právnického ústavu Ministerstva spravedlnosti. V září 1968 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze. V dubnu 1970 z Nejvyššího soudu odešel a vrátil se k advokátní praxi, kterou vykonával až do ledna 1990.

V politických trestních procesech v době normalizace obhajoval mimo jiné řadu disidentů, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí. V prosinci 1989 byl zvolen členem komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od 23. ledna 1990 do 31. prosince 1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR, poté do 8. srpna 1998 předsedou Nejvyššího soudu České republiky. Od srpna 1998 do 16. října 2000 byl ministrem spravedlnosti.

V roce 2000 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České Republiky zvolen historicky prvním českým ombudsmanem, veřejným ochráncem práv. Tuto funkci zastává ve druhém funkčním období dosud.