Arthur Dempster i Glenn Shafer patří k elitním reprezentantům oboru matematické statistiky. Rozsáhlejší profil obou profesorů naleznete na webových stránkách VŠE. Slavnostní předání akademického titulu se uskuteční od 16 hodin ve Vencovského aule za přítomnosti řady významných hostů.

Akademický titul "čestný doktor ekonomie" ("doctor oeconomiae honoris causa") uděluje rektor VŠE na návrh univerzitní vědecké rady. Titul je udělován zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Mezi dosavadními držiteli čestného doktorátu z VŠE jsou nositelé Nobelovy ceny (např. Milton Friedman či Gary Stanley Becker), politici (např. Václav Klaus či Günter Verheugen) i podnikatelé (např. Tomáš Baťa).

Od roku 1991 udělila Vysoká škola ekonomická v Praze dvacet čestných doktorátů. Naposledy se této pocty dostalo vloni americkému ekonomovi Williamu A. Niskanenovi.