Akademický rok 2009/2010 byl oficiálně zahájen na zlínské univerzitě, která nese jméno po slavném českém podnikatelovi Tomášovi Baťovi, v pondělí 14. září. V novém akademickém roce bude univerzita zaměstnávat 870 zaměstnanců a vzdělávat přes 13 tisíc studentů, mezi nimiž je 800 zahraničních posluchačů.

Provoz zahájila v pořadí již šestá univerzitní fakulta - Fakulta logistiky a krizového řízení. Sídlo má v Uherském Hradišti a studovat zde bude 900 posluchačů. Fakulta například spolupracuje na zavedení a provozu krizového informačního systému Zlínského kraje.

Významně se také podílí na mezinárodním projektu Mars 500, který simuluje let šestice kosmonautů na planetu Mars.

Ostatních pět fakult (Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studií a Fakulta technologická) rozšířilo svoji nabídku o nově akreditované studijní programy a obory. Jejich přehled naleznete na webových stránkách www.utb.cz v sekci Pro uchazeče/Studijní programy a obory.