Původně bylo navrženo devět kandidátů, z nichž tři kandidaturu přijali. Jde o současného rektora profesora Lubomíra Dvořáka, profesora Iva Bartečka, který v současné době vykonává funkci děkana Filozofické fakulty UP, a profesora Miroslava Strnada, vedoucího Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty UP a Akademie věd ČR.

Kandidáty čeká již 23. září diskuse nad konkrétními tématy se členy univerzitního Akademického senátu. Na 30. září je pak připravena veřejná prezentace kandidátů a jejich diskuse se členy akademické obce. Samotná volba kandidáta na rektora Univerzity Palackého proběhne 7. října.

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší moravskou univerzitou. V současné době je tvořena osmi fakultami. Lubomír Dvořák je rektorem od 1. února 2006, kdy ve funkci vystřídal profesorku Janu Mačákovou. V polistopadové historii univerzitu vedl ještě profesor Josef Jařab.