Cílem odborného semináře bylo seznámení speciálních pedagogů s využíváním nových technologií a pomůcek při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením včetně aktuálních i odborných informací z oblasti speciálního vzdělávání.

Jan Nouza představil programy tohoto typu vyvinuté na Technické univerzitě v Liberci, přičemž důraz byl kladen na možnosti jejich využití v resortu školství. „Programy MyVoice (hlasové ovládání) a MyDictate (diktování) již pomohly ve studiu dívce, která je kvadroplegička a přesto z domova absolvovala střední školu. Pomohly také studentovi právnické fakulty v napsání (nadiktování) rozsáhlé diplomové práce,“ řekl profesor Nouza.

Nejnovější diktovací program může podle něj také pomoci učitelům či administrativním pracovníkům uspořit práci při tvorbě textových dokumentů v různých oblastech. „Představíme také současný stav ve vývoji softwaru, který v brzké době umožní přepis a titulkování přednášek, například na vysokých školách,“ dodal Nouza.

Výzkum zaznamenal velký pokrok

Výzkum a vývoj v oblasti hlasové komunikace s počítačem zaznamenal v posledních letech obrovský pokrok. Vedle relativně jednoduchých programů, které dokáží předčítat umělým hlasem libovolný text, jsou již k dispozici také mnohem složitější systémy, schopné rozpoznat, co člověk říká.

„Hlasem je možné ovládat počítač, což bourá dosavadní bariéry bránící motoricky hendikepovaným osobám v přístupu k výpočetní technice. Hlasem je také možné tvořit texty, a to přímým diktováním do počítače,“ konstatoval profesor Nouza, který se oboru počítačového zpracování řeči věnuje již téměř 30 let. V roce 2003 obdržel Cenu ministryně školství za výzkum.

Převzato z http://tuni.tul.cz