Jedná se zejména o přijímání do bakalářských studijních programů a oborů. Vzhledem k letité zkušenosti z vývoje poměru přihlášených - přijatých - zapsaných dokáží fakulty odhadnout, zda je třeba počty studentů doplnit druhým kolem přijímání.

Fakulty přijímají přihlášky i na dvouleté navazující magisterské studium, o něž se mohou ucházet ti, kteří již absolvovali studium odpovídajícího programu bakalářského.

Informace o doplňujícím přijímacím řízení lze získat na webových stránkách Univerzity Pardubice a jejích fakult - www.uni-pardubice.cz, další pak poskytují přímo pracovnice studijních odděleních příslušných fakult – přes telefonní ústřednu univerzity – tel. 466 036 111.

Univerzita Pardubice letos plánuje přijmout na sedm fakult do 60 studijních programů se 115 obory na 5 tisíc uchazečů o vysokoškolské studium, z toho přes 3 tisíce do bakalářských studijních programů.

Nenaplněné obory

Mezi bakalářské obory, na něž lze ještě podat přihlášku, patří Komunikační a mikroprocesorová technika a Řízení procesů. Obě zaměření lze vystudovat na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

Své želízko v ohni má také Filozofická fakulta s oborem Resocializační pedagogika, jenž se realizuje v rámci navazujícího programu Specializace v pedagogice.

Třetím bakalářským programem, na nějž si lze ještě podat přihlášku, zůstává Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita. Tento obor realizuje Fakulta restaurování v Litomyšli.

Kolik studentů ještě bude přijato

Někteří uchazeči neprojdou přijímacími testy červnovými, případně se i při úspěšném absolvování testů pak rozhodnou o studium na jiné vysoké škole (vzhledem k tomu, že uchazeči obvykle podávají více přihlášek na více vysokých škol).

V doplňujícím druhém kole přijímacího řízení se tedy jedná vždy jen o doplnění počtu studentů a míst v jednotlivých konkrétních studijních oborech - nejedná se o zásadní čísla, v řádech jednotek, maximálně desítek, což se u každého studijního programu/oboru liší. Fakulty budou počty přijímaných v 2. kole znát přesně až po prvních zápisech studentů do 1. ročníku (které probíhají na některých fakultách v první polovině července, na některých koncem srpna).

Vloni přišlo v 2. kole přijímání do bakalářských studijních oborů ještě cca 1 tisíc přihlášek. Letošní situaci nelze v této chvíli odhadnout.