Na konferenci zvou Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, katedra historie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě jmenovaných na ní spolupracovala řada dalších českých i zahraničních fakult.

Mezinárodní spolupráce na konferenci
Tato vzdělávací akce proběhne ve dnech 23. - 26. září 2009 pod záštitou ministryně školství Miroslavy Kopicové, vicepremiéra slovenské vlády Dušana Čaploviče a Rady Evropy (Sekce historického vzdělávání IV. direktoriátu pro vzdělávání, mládež a sport). Podporu poskytl Mezinárodní visegrádský fond.

Na programu konference je mimo jiné referát s názvem Normály a extrémy v dějinách střední Evropy, workshop s tématem Jak vytvářet středoevropský model školního historického vzdělávání či exkurze na archeologické vykopávky v Mikulčicích.

Přihlášky k účasti na konferenci lze posílat do 15. srpna, detailní informace včetně kontaktu a registračního formuláře naleznete na stránkách MŠMT.