O potřebě vzniku fakulty, jejíž zaměření dosud nemá v České republice obdoby, se začalo na univerzitě hovořit již v devadesátých letech. Hlavním jádrem fakulty, která oficiálně zahájí svoji činnost k 1. září tohoto roku, budou dvě stávající pracoviště českobudějovické vysoké školy - Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU ve Vodňanech a katedra rybářství Zemědělské fakulty JU. Fakulta bude patřit spíše k těm s menším počtem studentů. Výuka bude probíhat v bakalářských, magisterských i postgraduálních studijních oborech.

„Vedení Jihočeské univerzity vznik fakulty zaměřené na rybářství, akvakulturu a ochranu vod velmi podporuje,“  uvedl rektor univerzity profesor Václav Bůžek. "V současné době je výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a zejména aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a ochrany vod v republice. Nová fakulta bude jedinou fakultou tohoto zaměření v rámci celé České republiky. K dispozici má rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír, specializované laboratoře a akvarijní místnosti, experimentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov ryb a raků a ekotoxikologii. Ústav disponuje také největší specializovanou rybářskou knihovnou v ČR a má rovněž vynikající výsledky na poli vědy a výzkumu, včetně mezinárodního renomé.“

Fakulta bude spolupracovat s domácími i zahraničními experty

Pracovníci Fakulty rybářství a ochrany vod se ve své činnosti zaměří i na spolupráci s odborníky z  Akademie věd ČR, Jihočeského kraje, profesního Rybářského sdružení ČR nebo podniků povodí, a to v oblasti výzkumné, vzdělávací i profesně orientované.

Fakulta již nyní disponuje rozsáhlou sítí kontaktů v zahraničí, například ve Francii, Polsku, Německu, Holandsku, Španělsku, USA, Rusku, Japonsku, Kanadě, Mexiku a Číně. Tyto kontakty hodlá fakulta využít při spolupráci se zahraničními experty na projektech a grantech, ale plánuje například i realizaci výměnných stáží a studijních pobytů.

Součástí Jihočeské univerzity budou kromě nově vznikající fakulty nadále fakulta ekonomická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, teologická, zdravotně-sociální a zemědělská a Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech. V devadesátých letech byla krátkodobě součástí univerzity i fakulta managementu. Ta se však od roku 1998 stala součástí Vysoké školy ekonomické.