Soutěž zorganizoval Dolnorakouský zemský odbor pro mládež a organizace Regionální management Waldviertel ve spolupráci s Dolnorakouskou zemskou školní radou a školskými odbory krajů Jižní Čechy, Vysočina a Jižní Morava. U mladých se setkala s velkým zájmen. Intenzivně se zamýšleli nad společnou budoucností a na četných příkladech ukázali, jak by se pozitivní soužití mělo realizovat a jak by mělo fungovat.

Výsledky pak byly představeny formou originálních sloganů, hesel, kreativních zpráv a fotografií na plakátech, kolážích, internetu, v pořadačích, na CD nebo DVD. Kdo vlastně utváří budoucnost? „Přece všichni dohromady“ - tak zní jednoznačná odpověď všech zúčastněných projektů.

V kategorie od 10 do 14 let připadlo vítězství Trend-Hauptschule Raabs/Thaya s projektem Mládí bez hranic. Kategorii od 15 let ovládla Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice s Projektem Mládež společně v srdci Evropy. Nejvyšší ocenění v kategorii partnerských škol získali Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems a partnerská škola v Jihlavě se svým Odborným slovníkem stavebnictví.

Vítězové v každé ze tří kategorií obdrželi peněžitou výhru ve výši 1 000 eur. Ostatní ocenění si mezi sebou rozdělili výhry v celkové výši 2 250 eur. Sponzorem všech výher (celkem 5 250 eur) byla skupina Raiffeisenbank Niederösterreich-Wien.